Kinderen aan de slag met groen in de klas

Aalsmeer, 28 november 2014. Vandaag is basisschool De Zuidooster in Aalsmeer gestart met een lesprogramma dat kinderen begeleidt bij het verzorgen van planten. Hiervoor is een plantenwand geïnstalleerd in de drie klaslokalen van groep vijf.

Winst met groen in de klas

Metingen tonen aan dat de luchtkwaliteit in een gemiddeld klaslokaal vaak erg slecht is en dus ongezond voor kinderen en leerkrachten. In de lokalen is het CO₂-gehalte boven de norm, het is er warm en stoffig en het ruikt er niet fris. De overheid heeft al initiatief genomen om de omstandigheden in klaslokalen te verbeteren. Ook vanuit de groensector denkt men na over manieren om scholen te helpen. Vanuit onderzoek is bekend dat planten in een klas kunnen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren: planten breken o.a. CO₂ af, vangen stof af, koelen de ruimte en verwijderen vieze geuren. Daarnaast zorgen planten voor een beter leerklimaat: kinderen voelen zich prettiger, veiliger, zijn minder druk en de leerprestaties gaan omhoog. De werkomstandigheden voor leerkrachten zijn ook beter.

 Laagdrempelig

Toch zijn er nog drempels voor scholen om tot aanschaf van planten in de klas over te gaan. Klassen hebben meestal beperkte ruimte voor planten en onderhoud van planten is voor veel scholen een zorg. Bovendien zijn er zelden grote budgetten voorhanden. In samenwerking met een aantal lokale ondernemers bedacht SIGN een oplossing voor deze uitdaging: De Tamagotchi methode. Hierbij krijgt iedere leerling een te personaliseren potje met een eigen plantje en de verantwoordelijkheid om het plantje te verzorgen. De leerling wordt begeleid via een bijbehorend lespakket. Als de plantjes niet gebruikt worden, hangt het plantje in de daarvoor bedoelde plantenwand, die daarmee ook een mooi decoratief element is in de klas. Voor nog geen € 150 per klas heeft de school een plantenwand, bijbehorende plantjes en lesmateriaal. Het is aan iedere school om te bepalen of zij zelf deze kosten dragen of een deel, bijvoorbeeld de plantjes, via de ouderlijke bijdrage willen financieren.

Naar aanleiding van de ervaringen op De Zuidooster in Aalsmeer wordt met ondernemers bekeken hoe deze methode een landelijk vervolg kan krijgen. SIGN initieerde dit project in het kader van Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.

gepubliceerd: 2014-11-28 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp