Inspiratieboek Mooi glaslandschap

Kassen zijn prominente verschijnselen in het landschap. Maar zijn ze ook mooi? Hoe kan de glastuinbouw bijdragen aan een fraaier landschap? Zeker nu nieuwe kassen groter en hoger zijn dan ooit tevoren wordt zorgvuldige inpassing in het landschap steeds belangrijker. Het inspiratieboek Mooi glaslandschap laat zien hoe de glastuinbouw ruimtelijke kwaliteit kan toevoegen, aan de hand van vele voorbeelden van zowel binnen als buiten de sector.

In het boek komen onder meer aan de orde: laten zien wat er in de kas gebeurt, aantrekkelijker vormgeven, aansluiting zoeken bij de omgeving en een gezicht geven aan de duurzame innovatieve technieken die in de kas worden gebruikt.

Naast de historische ontwikkeling van de glastuinbouw bevat het een catalogus vol architectonische hoogstandjes en ideeën om het glastuinbouwbedrijf aan te laten sluiten aan de omgeving. Innovatief en vaak ook functioneel. In hoeverre ideeën toepasbaar zijn, hangt af van de specifieke omstandigheden van bedrijf, kavel en landschap. Ter illustratie hiervan behandelt het boek vier casestudies.

Doelgroepen

Behalve voor glastuinbouwondernemers is het boek Mooi glaslandschap een inspiratiebron voor architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, kassenbouwers en adviseurs in de tuinbouw. Tevens is dit boek een must voor beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en voor eenieder die geïnteresseerd is in een mooier glaslandschap. Het boek is onderdeel van het programma "Parels in het landschap", dat partijen aanspoort fraaie glastuinbouwgebieden te realiseren. Duurzame glastuinbouw in harmonie met zijn omgeving, waar mensen voor hun plezier naartoe gaan!


gepubliceerd: 2011-07-21 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp