De InnovatieSprong

Aanvulling nodig op initiatieven marktgerichte glastuinbouw

De huidige, vele initiatieven om meer marktgericht te innoveren in de glastuinbouw zijn niet afdoende. Het ontbreekt aan overzicht van wat er al gebeurt en er zijn lacunes in de aanpak om meer rendabel ondernemerschap te stimuleren. Dit bleek bij het symposium De InnovatieSprong Tuinbouw, dat SIGN in alliantie met InnovatieNetwerk deze week organiseerde bij het ministerie van EZ in Den Haag.

Circa 75 vertegenwoordigers van organisaties, instituties en bedrijven van binnen en buiten de glastuinbouw kwamen ‘Raat’ brengen voor een meer marktgericht innovatiesysteem. Welke kennis is er al en wat voor initiatieven lopen er, wat mist en wat kan de glastuinbouw leren van andere sectoren?

Marko Hekkert van Universiteit Utrecht noemde het verrassend én uniek dat een sector op deze manier aan zelfreflectie deed met de ambitie om tot kanteling richting marktgerichtheid te komen. Hekkert gaf de aanwezigen uitleg over het innovatiesysteem en de zeven functies die samen het systeem vormen. Daarnaast waren er inleidingen van SIGN-voorzitter Nico van Ruiten en Berthold Leeftink van het Ministerie van EZ.

Marktgerichte innovaties vraagt buiten je eigen sector te kijken. Nieuwe technieken kunnen helpen om met klanten in contact te komen. Niet langer de plant of een product, maar het tot waarde brengen van moleculen kan de strategie voor de toekomst zijn. De vakman tuinder evolueerde naar manager en daarna ondernemer om zich nu te ontwikkelen tot netwerker. De wereld verandert steeds sneller, een tuinder kan daar steeds moeilijker alleen als individu op inspelen. Intensieve samenwerking gericht op nieuwe producten, verdienmodellen, kennis en financiering is nodig. Nieuwe financieringsconstructies is nog onontgonnen terrein.

De inventarisatie met deelnemers langs zes raattafels, maakte duidelijk dat er veel initiatieven lopen om marktgericht ondernemen te stimuleren. Tegelijk mist er ook nog veel.

SIGN organiseerde het symposium ‘De Innovatiesprong Tuinbouw’ voor alle partijen die een rol spelen bij vernieuwingen in de sector. SIGN kijkt terug op een geslaagd symposium waarbij veel Raat is verzameld. Dit biedt de basis voor het formuleren van aanbevelingen voor de sector. Meer informatie over De Innovatiesprong is te vinden op deze site van SIGN. Ook vindt u een link naar de animatiefilm Kas Helder, die tuinders inspireert stappen te nemen naar een meer marktgerichte bedrijfsvoering.


gepubliceerd: 2014-03-28 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp