Persbericht De InnovatieSprong

De verandering in de glastuinbouw waarbij de markt centraal staat, gaat te traag. Om het proces te versnellen, organiseert SIGN op 26 maart met haar alliantiepartner InnovatieNetwerk het symposium ‘De InnovatieSprong Tuinbouw’. Ook is een korte film gemaakt over tuinder Kas Helder, met daarin de zes concrete stappen om marktgericht te innoveren.

Kostprijsstrategie of waardecreatie

De Nederlandse glastuinbouw heeft prachtige voorbeelden van bedrijven die succesvol zijn met een marktgerichte aanpak. Hierbij blijken verrassende crossovers mogelijk met andere sectoren zoals bijvoorbeeld die van de mode. Zo krijgen tuinders toegang tot nieuwe markten en ontvangen zij een goede prijs voor hun producten. Bij een groot deel van de sector is het systeem van vernieuwing echter sterk gericht op een steeds efficiënter productieproces. De verdiensten van de tuinder lopen in dit systeem steeds meer terug. Er is een innovatiesysteem nodig waarbij ondernemersactiviteiten, markt,  organisaties, wet- en regelgeving en financiering samen leiden tot toegevoegde waarde van de producten en versterking van de concurrentiekracht. Zo kan er een evenwichtig verdienmodel ontstaan met als resultaat goed renderende bedrijven.

Sociale vernieuwing

Voor een innovatiesysteem dat ondernemerschap, marktgerichte strategieën en concurrentiekracht versterkt, is sociale vernieuwing nodig. Van het systeem én van individuele ondernemers. Enerzijds vervullen marktgerichte ondernemers een voortrekkersrol en verrijken ze de sector als geheel met ‘vraag gedreven’ business. Anderzijds versnelt het de transitie van het innovatiesysteem, opdat het voorwaarden creëert voor marktgericht ondernemen. 

Het symposium ‘De InnovatieSprong Tuinbouw’ bij het ministerie van EZ te Den Haag is voor alle partijen die een rol spelen bij vernieuwingen in de sector. Doel is bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en nieuwe aan te jagen. In de korte film is te zien welke kansen er liggen voor tuinder Kas Helder. Hij ziet welke zes stappen nodig zijn voor een meer marktgerichte innovatie. De film en het programma van het symposium zijn te vinden op de site van SIGN, www.innovatieglastuinbouw.nl.

gepubliceerd: 2014-02-19 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp