Tuinbouw inspired by 24kitchen!

Consumentversmerken realiseren is lastig, maar noodzakelijk. Alleen via merken kun je onderscheidende proposities communiceren. Merken voegen naast functionele aspecten, extra emotionele argumenten toe aan producten. Het resultaat is hogere loyaliteit, hoger marktaandeel en hoger rendement. 

In opdracht van SIGN/InnovatieNetwerk verkende Dechering van Blooming Bizz de mogelijkheden van versmerken in de tuinbouw. Een mogelijkheid is een endorsed merk formule, waaronder het eigen merk kan blijven bestaan. 

Hiervoor waren tuinbouwondernemers vanochtend te gast bij 24kitchen. Een zeer succesvolle crossmediale platform met een missie: meer gezond vers bij de consument. Ofwel ''vers als medicijn'' met ''transparancy, spirituality en vitality'' zoals de charismatische Jan Dekker het zelf brengt.

In het rapport leest u meer over ''meer winst met consumentversmerken''. De glastuinbouw staat voor een belangrijke kantelpunt in haar bestaan.  

Wilt u met uw bedrijf meedoen aan het realiseren van krachtige consumentversmerk?  Een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij individuele ondernemers zich verbinden aan een gezamenlijk langere termijn voordeel in de vorm van een consumentenversmerk? Meldt u aan.

gepubliceerd: 2013-04-23 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp