Gratis bouwplan 'Kas op Niveau'

Tuinders die de combinatie van migrantenhuisvesting en dubbel grondgebruik interessant vinden, kunnen contact opnemen met SIGN voor een gratis bouwplan op maat. Het concept 'Kas op Niveau' gaat uit van gestapelde woonunits voor migranten en parkeren en andere voorzieningen onder de kas. Naast parkeren is het ook mogelijk opslag, waterbassins of bewerking van producten onder de kas te laten plaatsvinden. Een bouwplan met exacte kostenramingen en een berekening van de huurinkomsten vanuit de migrantenhuisvesting zal de economische haalbaarheid op locatie blijken. Tuinders kunnen contact opnemen met Peter Oei van SIGN of ze in aanmerking komen voor begeleiding. SIGN kan maximaal twee bouwplannen laten uitwerken, dus weer er snel bij.

Zie voor meer informatie over het concept de flyer Kas op niveau.

 

gepubliceerd: 2012-10-01 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp