Kas op niveau!

Polen zijn geliefd bij tuinders door hun goede werkhouding. Al die mensen moeten natuurlijk wel ergens verblijven. De huisvesting voor 2000 agro-arbeiders in het Westland stuit op planologische problemen, want huisvesting is niet zomaar toegestaan in het tuinbouwareaal. Waterarchitect Van Bueren en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) bedachten een kasconcept, waarmee de ruimte twee keer kan worden benut. Het teeltoppervlak blijft hetzelfde en er ontstaat extra ruimte voor huisvesting van gastarbeiders, parkeren, productverwerking en voor waterberging. Een unieke oplossing voor agro-hotels in het buitengebied: een kas op niveau.

Naast de kas ontstaat ruimte voor een agro-hotel, waar de buitenlandse werknemers comfortabel kunnen wonen: een vorm van goed werkgeverschap. Huisvesting in overvolle panden voor hoge huren is daardoor niet meer nodig. De ruimte voor de woningen verdient zich ruimschoots terug onder de kas, waar allerlei functies zoals opslag, parkeren, oppotten en verpakken een plaats kunnen krijgen, net als bijvoorbeeld waterberging. Met een rendabel hotel als voorgevel verbetert ook het straatbeeld van de kwekerij aanzienlijk. De uitwerking van de plannen is in handen van de jonge architect en constructeur Van Bueren, die diverse prijzen won, o.a. de Zuid-Hollandprijs, Delta Water Award, Delta Alliance Young Professionals Award 2012 en het plan voor het drijvende paviljoen in de Rotterdamse Rijnhaven. 

Rol voor gemeente en provincie

Op dit moment is huisvesting van de agro-arbeiders planologisch nog niet toegestaan. Dat is jammer, want het scheelt reistijd en files. Gemeente, provincie en waterschap kunnen deze innovatie mogelijk maken door ondernemers voor hun huisvestingsinitiatief te belonen. Wie deze verdubbeling van het oppervlak toepast en in netto vierkante maters teeltareaal gelijk blijft of zelfs meer realiseert, zou van de overheid ontheffing moeten krijgen om aan de slag te gaan.

Lees meer in de flyer

gepubliceerd: 2012-07-18 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp