Vliegend tapijt Rijkspaviljoen Floriade

Wie in de tuinbouw gaat werken, zal in de toekomst met een 'vliegend tapijt' over het gewas heen zweven. Een nieuwe kasconstructie combineert op een slimme manier constructie en transport. Het 'tapijt' is een slank platform, dat over rails op elke plek boven het gewas kan komen. Niet alleen handig en veilig bij het schoonmaken van het kasdek; ook high tech detectie en behandeling van ziekten en plagen is met het platform te automatiseren. Bij moderne teelten op water, zoals die voor sla gestart is, heeft het personeel zo'n vliegend tapijt nodig om elke plant te kunnen monitoren. Teelt op water is voor een aantal gewassen de nabije toekomst: dan vindt er geen verlies van meststoffen meer plaats en is het waterverbruik te minimaliseren. De kasconstructie is uit te rusten met ETFE, een hoogwaardige folie, die in Beijing bij de Olypmpische spelen voor zowel de 'Water Cube' als het 'Bird nest' stadion gebruikt is.

Al deze innovaties toont het Rijkspaviljoen op de Floriade, dat op 12 april officieel geopend is door de algemeen directeur van de Floriade, Paul Beck, de algemeen commissaris van de Floriade, Dzsingisz Gabor en projectdirecteur Ton Snellen van Vollenhoven namens het ministerie van EL&I en I&M als opdrachtgevers. Het vliegende tapijt is door Klimrek ontwikkeld en zweeft door de benedenverdieping van het Rijkspaviljoen met verschillende toepassingen, waaronder een robot die de bezoekers appels aanbiedt.

SIGN en InnovatieNetwerk selecteerden voor het Rijkspaviljoen technieken en innovaties, waarmee de sector laat zien dat ze bijdraagt aan het geluk en de gezondheid van de medewerkers van de toekomst.

binnen rijkspaviljoen floriade

gepubliceerd: 2012-04-16 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp