Migreren naar groen en glas

Het bestuur van SIGN heeft een project goedgekeurd om migrantenhuisvesting te ontwikkelen, die een hoog comfortniveau koppelt aan betaalbaarheid. Het is belangrijk tuinbouwmedewerkers uit Midden en Oost-Europese landen, die voor de tuinbouw- en groensector van doorslaggevend belang zijn, goed te huisvesten. Dit project kan een grote stap zijn om goede huisvesting te realiseren. Het project is  een uitwerking van het concept Bouwen met Groen en Glas, waarmee eerder Villa Flora, het duurzaamste kantoor en expositieruimte, en de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten zijn gebouwd.

De basisgedachte van de huisvesting is om veel 'tussenruimtes' aan te bieden: overkapte ruimtes met volop daglicht en planten, waarin de migranten kunnen recreëren, tafeltennissen of gewoon lekker uitrusten na het harde werken. Onder diezelfde kap bevinden zich ook de slaapvertrekken en een goed restaurant. De energie- en beheerkosten van het complex zijn fors lager dan van conventionele woningen, De huisvesting is modulair zodat het concept schaalbaar is naar de behoefte op een bepaalde locatie. Naar verwachting zal het eerste ontwerp bij de aanvang van zomer gereed zijn; de uitvoering is in handen van Waterarchitect ir. Bart van Bueren, een jonge architect/constructeur die diverse prijzen won, o.a. voor het Drijvende paviljoen in de Rotterdamse Rijnhaven. 

gepubliceerd: 2012-04-02 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp