Primeur Smart Skin op Rijkspaviljoen Floriade

De installatie van de Smart Skin bij het Rijkspaviljoen op de Floriade is gestart. De 2 miljoen bezoekers aan de enige wereldexpositie die Nederland rijk is, kunnen straks kennismaken met een wereldprimeur op het gebied van duurzame energie.

De Smart Skin bestaat uit een doorzichtige wand die zowel duurzame warmte als koude kan oogsten en tegelijkertijd helpt het klimaat in de achterliggende ruimte te regelen. De Smart Skin bestaat uit hoogwaardig kunststof (polycarbonaat), waar buisjes met water doorheen stromen. Dat water kan warmte opnemen van de zon of juist warmte afgeven. Tegelijkertijd is het een lichtdoorlatend bouwmateriaal met een lage kostprijs.

Het gepatenteerde concept is één van de resultaten van het door InnovatieNetwerk en SIGN ontwikkelde concept Bouwen met Groen en Glas. Met de Smart Skin is het mogelijk zomerwarmte te oogsten en die onder een gebouw op te slaan voor later gebruik.

De Smart Skin isoleert een gebouw niet, maar blokkeert de warmtestroom: het gebouw 'denkt' dat het buiten niet kouder is dan de temperatuur van de Smart Skin en verliest daardoor veel minder warmte. De Smart Skin in het Rijkspaviljoen dient als ruimte­verwar­ming. Het consortium Rodeca, Innovate Consulting en Fiwihex hebben het concept doorontwikkeld; het ministerie van EL&I biedt hen nu de kans de techniek in de praktijk te demonstreren in het Rijkspaviljoen.

 

gepubliceerd: 2012-03-12 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp