Stadslandbouw in Rotterdam

Glastuinbouw kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van jaren zestig wijken, zo blijkt uit de net gepubliceerde studies van EXCEPT in opdracht van woningbouwcorporatie Vestia en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN).

Die rol is niet alleen gelegen in de voedselproductie op zich, maar sterker nog in het activeren en motiveren van stadsbewoners om deel te nemen aan de gemeenschap. In een Visieboek en een Ingrediëntenboek is aan de hand van domeinen beschreven wat de glastuinbouw kan bijdragen. Die domeinen zijn Gezondheid en Geluk, Cultuur en economie, Ecosystemen en biodiversiteit en als laatste Energie en materialen.


gepubliceerd: 2011-02-02 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

VacatureVacature
Gedetacheerd
vanuit min. LNV

Email Dewi Hartkamp