Behoefte tuinders opvolging inspiratieboek Marktgericht ondernemen

Dit najaar heeft Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) het inspiratieboek Op weg naar marktgericht innoveren uitgebracht. Het boek, met daarin een aantal uitgewerkte, marktgerichte ideeën, is bedoeld om ondernemers te inspireren meer rendement uit hun markt te halen. De voorbeelden laten zien hoe er extra waarde uit bestaande producten te halen is of hoe producten beter af te stemmen zijn op de behoeften van de markt.

In de maand september vroegen ruim 300 tuinders uit zowel de sierplant- als de groente- en fruitsector het boek bij SIGN aan. Om de glastuinbouw in de toekomst van dienst te kunnen zijn, heeft SIGN het boek met vijftien tuinders in december geëvalueerd. Aan de orde kwamen de vooraf gerezen verwachtingen van de voorbeelden, de ervaringen met het boek en de behoeften aan ondersteuning voor het komende jaar.

De meeste tuinders waren vooraf vooral nieuwsgierig naar de voorbeelden en de uitwerkingen daarvan in het boek. Er is een breed gedragen behoefte aan nieuwe, afwijkende ideeën en inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de eigen onderneming. Het maakt daarbij niet zoveel uit of de voorbeelden precies passen op de lopende, dagelijkse business maar het out of the box denken is door velen genoemd als de belangrijkste reden om het boek aan te vragen. Of, zoals een fruitteler het formuleerde: “Mensen moeten geprikkeld blijven om ons product te kopen en door het net op een andere manier te brengen, blijf je klanten positief verrassen.” De belangrijkste gemene deler in de overdenkingen zit in het feit dat veel tuinders bekijken hoe ze meer invloed kunnen krijgen op de laatste schakels van de keten, de schappen in de winkels en de sympathie van de eindconsument. En juist daar inspireren de voorbeelden uit het boek.

De telers zijn dan ook over het algemeen enthousiast over de voorbeelden die in het boek aan de orde komen. “Het voordeel van een boekje ten opzichte van artikelen in de vakbladen is dat het goed samengevat staat”, zegt een plantenkweker, vaak beginnen we erg enthousiast, maar vervolgens ontbreekt het plan en bij de eerste tegenslag of ten gevolge van tijdsdruk komt het project weer in een hoekje te staan”. Bepaalde concepten prikkelen, zijn nieuw en nodigen uit om verder te bekijken. Kwekers noemen de consumeerbare groene binnenwand of varianten van de groentedoos als voorbeelden hiervan. Sommige telers zijn van plan met varianten hiervan in 2012 aan de slag te gaan. Andere voorbeelden worden juist vertaald naar de eigen business, aangezien ze niet één op één bruikbaar zijn.

Een aantal respondenten beseft dat deze concepten niet gelijk de vraag naar massaproducten zal beïnvloeden. “Als een consument een bos wortels of een bakje aardbeien wil kopen, moet dat ook kunnen zonder dat deze op een leuke manier verpakt zijn of onderdeel uitmaken van een pakket”, aldus een fruitkweker. Aan de andere kant kunnen vernieuwde concepten, juist ook weer een nieuwe vraag bij de eindconsument stimuleren, die op langere termijn de vraag naar massaproducten wel degelijk positief kan beïnvloeden. Een interessant voorbeeld hierin is het bedrijf Radder, dat consumenten kennis laat maken met saffraan door ze zelf de saffraan uit een knolletje te laten opkweken en oogsten. Op het eerste gezicht een kleine markt, maar de ervaring in het gebruik kan op termijn de vraag naar saffraan stimuleren.

Hoewel de periode nog te kort is om concrete resultaten te zien, mogen we wel voorzichtig de conclusie trekken dat de inspiratie uit het boek een aantal tuinders weer een stap verder gebracht heeft in haar innovatieve denken. Men spoort SIGN dan ook aan in de toekomst verder te blijven prikkelen. En het boekje leidt ook weer tot nieuwe behoeften. Zijn  er mogelijkheden om inspiratie te delen met elkaar? We zijn benieuwd naar de evaluatie van ideeën! Kan SIGN  workshops geven waarin we eigen ideeën uitwerken? Zomaar een paar suggesties uit de korte rondgang in de sector. Genoeg concrete vragen dus, die SIGN in 2012 en de komende jaren mogelijkheden biedt voor verdere professionalisering van het innovatiesysteem van de glastuinbouw.

Concreet lopen er in 2012 twee workshopscycli voor ondernemers: een over  Retail en klantrelaties (nav initiatief SIGN door LTO Groeiservice/Syntens) en een over Nieuwe businesscreatie (SIGN/Syntens in ontwikkeling).

Daarnaast neemt SIGN deel aan het programma Innovatiemotor Flower Valley waarin ondernemers begeleid worden bij het opzetten van nieuwe business.

gepubliceerd: 2012-01-19 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp