Week van de Circulariteit

In de week van de Circulaire Economie is er aandacht voor bedrijven die werk maken van circulariteit in hun bedrijfsvoering en van grondstofstromen. 

Samen met Glastuinbouw Nederland brengen we de circulaire verhalen van ondernemers in kaart, zoals de gebroeders Verbeek, die reststromen hoogwaardig omzetten in bodemverbetering en in de toekomst ook met Biomeiler installaties de warmte van het process oogsten.

Behalve in de eigen bedrijfsvoering heeft de circulaire kas ook betekenis voor de omgeving en de samenleving. SIGN ontwikkelde een 5-tal panelen over de sierteelt en vruchtgroenten om op eenvoudige wijze het verhaal van de glastuinbouw te presenteren. 

Download hier het hele verhaal van de tuinbouw vruchtgroenten of sierteelt.

gepubliceerd: 2024-03-12 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp