Fotonen zat

Zondag 23 september konden elektrische voertuigen voor het eerst op een openbaar tankstation laden. De wethouders Vos en Herrema van Amsterdam openden het fraai vormgegeven tankstation op het terrein van de NDSM werf bij de start van de Schoner vervoer tour.

Pauline Westendorp van NEW Energy had de manifestatie georganiseerd om te tonen hoe divers nieuwe transportvormen met duurzame energie zijn. Alle potentiële energiedragers voor voertuigen waren aanwezig, van biodiesel, aardgas, elektriciteit, waterstof tot spierkracht en puur plantaardige olie.

   

Namens InnovatieNetwerk presenteerde ik die dag het concept Fotonenboer: hoe de landbouwsector als nieuwe product geen biobrandstoffen, maar geladen elektrolyten kan leveren aan de transport sector. Een groot probleem is op dit moment de lange oplaadduur van elektrische voertuigen. Daar staan de grote voordelen van elektrisch transport tegenover: ze zijn stil en produceren geen stof en geen CO2. Wie duurzame elektra gebruikt om ze op te laden, is ook nog eens klimaatneutraal aan het rijden. En het verbruik is bijzonder laag: wie wil er niet voor 1 Euro 100 kilometer afleggen?

Maar de accucapaciteit, de oplaadduur en de beschikbaarheid van voldoende tankstations zijn op dit moment nog onvoldoende om ook de grotere voertuigen (zoals een elektrische motor en volledig elektrische auto) op grote schaal aantrekkelijk te maken. Daar speelt het concept Fotonenboer op in: het tanken met vloeibare elektrolyten betekent dat het tanken veel sneller gaat dan het opladen via een stekker. De landbouw kan duurzame elektra dan vermarkten via het elektriciteitsnet, maar ook opslaan en verkopen aan automobilisten. Duurzame energie in de landbouw is uiteindelijk afkomstig van straling van de zon, de fotonen. Vandaar de naam Fotonenboer.

Waar we de komende jaren aan moeten werken is een standaardisering van oplaadapparatuur en een landelijk dekkend netwerk voor elektrische voertuigen. De kleurrijke stoet Segways, Twike's, een bus op waterstof en vele elektrische scooters trok veel bekijks en konden die dag op verschillende plekken opladen. Minstens zo prettig die dag waren de enorme hoeveelheden fotonen die onze meest betrouwbare energiebron ons toezond.


gepubliceerd: 2007-09-25 | tagged: peter weblog

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp