Ziekenhuis = Gezondheidshuis

Als vervolg op de activiteiten van SIGN om gezonde zorgomgevingen op scholen en kantoren te realiseren, heeft Stichting Eten en Welzijn op initiatief van SIGN in het programma Gezondheidshuis gewerkt aan een gezond voedselaanbod in drie ziekenhuizen. Draagvlak en dialoog als startpunt.

Eigenlijk heel gek: ziekenhuizen zijn er om mensen beter te maken. Dan verwacht je dat ook het voedselaanbod in deze omgeving hierop aansluit. In de praktijk blijkt er een hiaat.  Hoe realiseren we met cateraars een gezond en gewaardeerd voedselaanbod in ziekenhuizen. Hoe bewegen we management, zorgmedewerkers en patiënten dat ze gezonde voeding als #hetnieuwenormaal gaan zien? 

Dit project op SIGN initiatief is uitgevoerd door Stichting Eten en Welzijn in samenwerking met GreenDish bij drie grote zorginstellingen. Samen met cateraar Vermaat zijn bezoekers, medewerkers en patiënten uitgedaagd om mee te denken over een gezond en gevarieerd aanbod. Dat leidde tot een reeks ideeen en maatregelen. Het anders aanbieden van groente en fruit (bij de kassa) bleek tot een forse stijging in de consumptie van fruit te leiden. Gratis water bleek op twee van de drie locaties tot een daling van de consumptie van frisdrank te leiden.

De resultaten van het project zijn samengevat in de publicatie ''Gezondheidshuis''.

In de SIGN publicatie Wat eten we morgen? leest u over de strategische lijnen voor #hetnieuwenormaal.

gepubliceerd: 2023-08-21 | tagged: news nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp