Vacature Programmamanager SIGN - Unieke kans !

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en werkt samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven, zoals middels het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025. Vaak gaat het om vroege-fase innovaties waar individuele partijen moeilijk in kunnen investeren. SIGN ontwerpt, organiseert pilots om innovaties in de praktijk te toetsen en werkt met marktpartijen samen aan de opschaling daarvan.

Als Programmamanager ga je (namens het ministerie van LNV in Den Haag) samen met de andere Programmamanager - Dewi Hartkamp vanuit Glastuinbouw Nederland - aan de slag. Je zorgt voor vernieuwende perspectieven en cross sectorale, grensverleggende innovaties.

Meer weten? Ga naar de volledige vacature Vacature: Programmamanager innovatie glastuinbouw, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) - Werken voor Nederland

gepubliceerd: 2023-05-03 | tagged: nieuws

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp