Kristallen uit China

Dat het in China hard gaat met de economische ontwikkelingen is welbekend, maar hoe stimuleert de overheid daar innovaties? Op uitnodiging van de gemeente Zhangzhou bezochten we vele agrarische bedrijven in China en onderzochten we hoe we het concept Greenport China kunnen realiseren.

Zhangzhou is een stad met ruim 4,5 miljoen inwoners in het Zuidoosten van China tegenover Taiwan. InnovatieNetwerk werkt hier samen met diverse instituten aan het concept Greenport China. De gedachte is dat Nederlandse bedrijven uit de tuinbouwsector door samen te werken de hele keten in China kunnen opstarten. Rozenconsultant Dick van de Sar en Tom de Bruijn (Hydrangaea kweker, bestuurder bij veiling Flora Holland) en ik namens InnovatieNetwerk namen verder deel aan de CIFIT, de grootste investeringsbeurs in China, in de naastgelegen stad Xiamen.

Een belangrijk exportproduct van Zhangzhou is de Ficus, die overal langs de weg staat op de 50 km bloemenroute door de Greenport Zhangzhou.
   

In Zhangzhou was een lokale tuinder al voortvarend aan de slag gegaan met ons concept Greenport China. Op zijn te ontwikkelen Sino-Dutch Cooperation Park is ruimte voor een veredelaar, vermeerderaars, tuinders, logistieke bedrijven en de promotie van Nederlandse tuinbouwproducten voor de Chinese markt. Niet voor alle bedrijven is deze locatie geschikt: het is er bijvoorbeeld te warm om rozen en anjers te telen. Vandaar dat we de overheden gevraagd hebben gebieden te selecteren in de nabijgelegen bergen en ons een overzicht te geven van de dag- en nachttemperaturen per maand. Het moeten wel vlakke gebieden zijn van liefst enkele tientallen hectares, zodat er uitbreidingsmogelijkheden zijn. Feitelijk is hier al sprake van een Chinese Greenport, waar Nederland een sterke aanvulling op kan leveren. De infrastructuur is goed: belangrijke markten als Shanghai, Hong Kong, Taiwan, Japan en Korea zijn eenvoudig met de boot of vrachtwagen te bereiken. Dat levert een concurrentievoordeel op ten opzichte van Kunming, het huidige centrum van de snijbloemen in de provincie Yunnan, duizenden kilometers naar het westen tegen de Himalaya.

Op de investeringsbeurs CIFIT presenteerden alle regio's van China zich met een veelheid aan projecten voor investeerders: van het aanleggen van een waterzuivering tot de teelt van paling en vreemde paddestoelen. De overheden zoeken actief naar investeerders. Opvallend was de grote gerichtheid op marktintroducties bij wetenschappelijk onderzoek. Een leuk voorbeeld van vermarkting van nieuwe processen zijn de zakjes met onderkoelde vloeistof: met een eenvoudige beweging zorg je voor een kristallisatiepunt en de dan gevormde kristallen breiden zich razendsnel uit. De vrijkomende warmte zorgt voor een aangename sensatie: het zakje kun je in je nek of op je onderrug leggen om bij te komen van een vol programma in een bruisend China.


gepubliceerd: 2007-09-17 | tagged: peter weblog

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp