Klik op de publicatie die u wilt downloaden

2023 - De effecten van verschillende organische substraten en biostimulanten op de gewasontwikkeling en productie in het gewas tomaat (Rapport 7.1 MB)
2023 - Nutriënten verdeling gewassen in kader van studie naar Vergroenen meststoffen (Rapport 0.6 MB)
2023 - Duurzame fosfaatmeststoffen voor de glastuinbouw (Rapport 1.1 MB)
2023 - Draaiboek: Tuinbouw Experience (Rapport 26 MB)
2023 - Gezondheidshuis: Gezonde zorgomgeving (Rapport 1.5 MB)
2023 - Veenvervangers voor innovatieve teeltsystemen (Rapport 2 MB)
2022 - Biobased bee hotel from flower waste (Rapport 6.3 MB)
2022 - Nature-based nutrient and micropollutant removal by sustainable plant-diverse floating treatment wetlands (Rapport 4.3 MB)
2021 - Rapportage pilot kortcyclische biobrandstof uit tomatenstengels en bermgras - openbaar (Rapport 1.4 MB)
2020 - Biomassa Living Lab; naar een succesvol organisatiemodel voor stimulering en benutting van nieuwe ketens in de bio-circulaire tuinbouw & Bijlage 2,3 (rapport, 2.6 Mb)
2020 - Innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025 (1.04 Mb)
2020 - Effecten van geselecteerde micro-organismen op biofilmvorming in irrigatiesysteem (Verkenning, 534 kb)
2020 - Experimenten afdoden ToBRFV in tomaat (Rapport, 844 kb)
2020 - Op weg naar een circulaire tuinbouw - Wet- en regelgeving reststromen Versie 2.0 (flyer, 300 kb)
2019 - Op weg naar een circulaire tuinbouw - Wet- en regelgeving reststromen (flyer, 265 kb)
2019 - Effects of plant systems on air quality (rapport, 3.5 MB)
2019 - Openbaar rapport Smits Consult Verkenning biobased routes circulaire glastuinbouw (rapport, 2.2 MB)
2019 - Akoestische circulaire belcellen (presentatie, 11.4 MB)
2018 - Wat eten we morgen? Interventies ter stimulering gezonde voeding. (rapport, 2.7 MB)
2018 - SIGNaal Programma Waard&vol Groen 2016-2020 (0,8 MB)
2018 - Afbraak van PLA (touw) door de oesterzwam (rapport 1.5 MB)
2018 - Negen maandenmenu: Pilot Personalised Food voor Zwangeren (rapport 2 MB)
2017 - Energiezuinige kaswoningen (energiesprong)
2017 - Uitnodiging Greennest Gallery Utrecht
2017 - Uitnodiging Greennest Park mei
2016 - Uitnodiging opening GreenNest Park
2016 - Polyculturen in de kas. Ervaringen van Pioniers. (boek 6,3 MB)
2014 - VersLoon. Een onderzoek naar de haalbaarheid van regionale producten afgeleverd op de werkplek als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. (document, 2.7 MB)
2014 - Versneld naar marktgerichtheid Programmaplan Marktgericht innovatiesysteem glastuinbouw (document 0.3 MB)
2013 - Healing environment 2015. II Gill Pot (rapport, 0.5 MB)
2013 - Healing environment 2015. I Ubiquitous healing and everyday concepts for plants and people, EFRO sept (rapport, 2.4 MB)
2013 - Glastuinbouw als één bedrijf. Operationale modellen voor optimalisering van vraaggestuurde glastuinbouw (notitie 1.8 MB)
2013 - Meer winst met consumenten versmerken (rapport 1.1 MB)
2013 - Tuinbouw Toren. Business & Experience center. Innovatief ontwerp voor verticaal groen (document 5 MB)
2013 - Applying Polydome: greenhouse polycultures in the Dutch context, feb 25, 2013 (combinatieteelten) (rapport 6.5 MB)
2011 - Groen Licht voor de ouderenzorg (brochure 2 MB)
2011 - Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020: marktgerichte innovatiestrategieën (rapport 1 MB)
2011 - Landmarkt in de kas. Haalbaarheid kassenbouwsystemen als vervanger van traditionele hallenbouw (rapport 5 MB)
2011 - Op weg naar marktgericht innoveren (boek 6 MB)
2011 - Polydome, High Performance Polyculture Systems (rapport 15 MB)
2010 - Het innovatiesysteem voor de glastuinbouw in 2020 (rapport 3 MB)
2010 - Medicijnen uit de kas. Een verkenning naar de mogelijkheden (rapport 4 MB)
2010 - Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid (ingredientenboek 22 MB)
2010 - Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid (visieboek 9 MB)
2010 - Work is gaming. Motiverende factoren in de glastuinbouw (rapport 3 MB)
2010 - Bouwen met groen en glas (buitenlandse edities) (folder 0.3 MB)
2010 - Het innovatiesysteem van de Nederlandse glastuinbouw in 2020 (presentatie 0.2 MB)
2010 - Kassen in de toekomst: licht en drijvend (rapport 2 MB)
2010 - Nieuwe sanitatie Westland (rapport 3 MB)
2010 - Poort van Venlo - Parels in het landschap in de praktijk (rapport 11 MB)
2010 - Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid: Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming (rapport 0.7 MB)
2009 - Van afval naar voedsel Nieuwe Nuts in de praktijk – Een Cradle to Cradle benadering voor gemeenten en glastuinbouw (rapport 0.5 MB)
2009 - Algencultuur op drainwater uit de glastuinbouw: Naar een pilot algenteelt voor de glastuinbouw (rapport 0.9 MB)
2009 - De Fotonenboer komt er aan! Stroomopslag betekent doorbraak voor zonne-energie (folder 7 MB)
2009 - De sierteeltketen in 2020: Naar nieuwe transactiesystemen en logistieke systemen (erratum tabel 8)
2009 - De sierteeltketen in 2020: Naar nieuwe transactiesystemen en logistieke systemen (rapport 2 MB)
2009 - Het groenste datacenter ter wereld: Symbiose van glastuinbouw en ICT (folder 4 MB)
2009 - Parels in het landschap: Ruimtelijke kwaliteit in glastuinbouwgebieden (brochure 4 MB)
2008 - Fotonenboer: Elektriciteit tanken bij de boer in 2025 (voortgangsrapportage 0.4 MB)
2008 - Nieuwe Nuts: Duurzame bronnen – lokale business (integrale versie 0.9 MB)
2008 - Nieuwe Nuts: Duurzame bronnen – lokale business (publieksversie 0.4 MB)
2007 - De zoete smaak van zout: Green & Blue (folder 0.4 MB)
2007 - Villa Flora, het groenste kantoor van Nederland (boek 9 MB)
2007 - Work is gaming: Work-life balance in de glastuinbouw van 2030 (rapport 0.6 MB)
2007 - Flowerport China: Samen ondernemen op Oost-Aziatische markten (rapport 0.9 MB)
2007 - Greenhouse Village, the greenhouse-powered neighbourhood (folder 0.8 MB)
2007 - Vlugschrift Innovatiekracht van de Nederlandse Glastuinbouw (folder 0.1 MB)
2007 - Toekomstsignalen (boek 4 MB)
2006 - Een kas voor elke woonwijk: Duurzame energie voor de gebouwde omgeving uit de glastuinbouw (rapport 0.7 MB)
2006 - Helianthos-zonnecellen in de landbouw: De economie van een doorbraaktechnologie (rapport 0.4 MB)
2006 - Kas als Energiebron: Keerpunt en katalysator voor vernieuwing (boek 3 MB)

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Arjan van SteekelenburgArjan
van Steekelenburg

Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 20 01 99 74
Email Dewi Hartkamp