Peter Oei

Peter Oei is vanaf 2006 programmamanager glastuinbouw bij LNV en werkt in die hoedanigheid aan het werkprogramma van SIGN. Peter jaagt met SIGN vernieuwingen aan en verbindt daarvoor innovatieve tuinders, veiling, handel, bouwers, projectontwikkelaars en belangenbehartigers.

Tot 2006 werkte Peter 10 jaar voor Rabofacet en Rabobank Nederland. Zijn laatste functie daar was programmamanager bij het directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onder meer was hij verantwoordelijk voor energiemanagement, duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzaamheid bij Rabo Vastgoed, het Bodemsaneringsfonds en marketing van duurzame financiële dienstverlening naar het midden- en kleinbedrijf. Hij is oprichter van de Stichting Milieunet, adviesbureau voor natuur- en milieueucatie en de Stichting Onderwijs en Milieu.

Als ideeënmens in hart en nieren is hij in zijn schaarse vrije tijd gespecialiseerd in de teelt van exotische paddestoelen als shiitake en Koningsoesterzwam. Hij gaf daar cursussen over bij ‘De Kleine Aarde’ en is schrijver van het boek ‘Mushroom Cultivation’ dat inmiddels zijn derde update beleefde.

Waard&vol Groen

Dewi HartkampDewi Hartkamp
Programmamanager
+31 (0)6 53 13 19 44
Email Dewi Hartkamp
Dewi Hartkamp op Twitter

Logo Glastuinbouw Nederland Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland.
SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatie- programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Peter OeiPeter Oei
Gedetacheerd
vanuit min. LNV
+31 (0)6 51 54 28 82
Email Dewi Hartkamp